Thực đơn của chúng tôi

CHÚNG TÔI MỞ CỬA HÀNG NGÀY

7H sáng- 10H tối

Giảm giá 20% toàn bộ Menu khi mua tối thiểu 2 sản phẩm

**Lưu ý: Không áp dụng hình thức mua mang đi & giao hàng cho menu món ăn.

**Lưu ý: Không áp dụng hình thức mua mang đi & giao hàng cho menu món ăn.

**Lưu ý: Không áp dụng hình thức mua mang đi & giao hàng cho menu món ăn.