Sự Kiện

— PRIVATE FUNCTION —

Diện tích (mét): 8 x 11 x 3
28 chỗ ngồi (indoor), 4 chỗ ngồi (outdoor) và 20 ghế phụ

  • Conference style: 18 khách
  • Conference style with extra chair: 27 khách
  • Indoor: 35 khách
  • Cocktail reception: 45 khách

— PAST EVENTS —