Viên Giàu Proteiin & Vitamin vị Quả Câu Kỷ Tử & Dừa (gói 45g)