Kinto Travel Tumbler 500ml ( Black / White / Khaki )